Mercado na Praza da Constitución a mediados do século XIX