As galerías soterradas do complexo defensivo

Durante as traballos de consolidación e limpeza do castelo, no lienzo de muro entre o baluarte do Couto e a Punta do Diamante, foi descuberta a entrada tapiada dunha das antigas galerías soterradas baixo a fortaleza.

Plano de ubicación
Plano xeral

Escavadas na rocha, estas tiñán a función de refuxio e almacén de pertrechos e víveres nos asaltos que puidera sufrir a fortaleza.

Futuros traballos poderán redescubrir todo este complexo de galerías soterradas e facer un mapa actualizado das mesmas. Resulta de gran interese histórico o plano do enxeñeiro de S.M. Antonio Doffus Vélez Dávila do 3 de decembro de 1705 titulado “Planta del Castillo de Vigo que se llama el Castro, como hade estar en estando acavado”. Gardado no Arquivo Histórico Nacional de Madrid, podemos apreciar o deseño dos tres recintos defensivos e o reduto de San Felipe, polo que deducimos que nesta data xa estaban construídos integramente os dous primeiros ao ser idénticos aos actuais conservados. Pero o máis revelador sobre as galerías é que neste plano aparecen debuxadas as portas de acceso –ao estar atravesadas por senderos ou camiños-, e o máis curioso, aparecen tamén debuxadas as minas escavadas baixo terra, con diversos ramais que foron utilizados para refuxio ou enfermería dos feridos no ataque inglés de 1719.

Plano da fortaleza en 1705

O seguinte vídeo recolle o percorrido polo interior das galerías: